Opera for alle

Henrik Engelbrecht: Opera for alle
120 s.
Forlaget henrikengelbrecht.dk 2018
ISBN 978-87-970306-0-8

Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på bibliotekerne her.

Opera for alle er en bog, som kort og præcist gennemgår operaens historie, giver et overblik over de vigtigste operakomponister og har som en bonus seks artikler med nedslag i den praktiske del af operaens verden; historierne om hvordan seks operaer blev til – fra Händels Julius Cæsar til Puccinis Madame Butterfly. Desuden nyttige registre over hvilken opera kendte titler (som f.eks. fangekoret) stammer fra, samt en liste over operaens fagord.

Theme: Overlay by Kaira